Pomstore | Keşfet ve satın al
Filtre

Kategoriler

Çerkes Karadağ | "Varlık, Kimlik ve Hiçlik"

 Fotoğraf sanatçısı Çerkes Karadağ’ın, birbirini tamamlayan yeni tuval resimleri ve fotoğraflarından oluşan ardışık 2 serginin ikinci ayağı “KİMLİK, VARLIK VE HİÇLİK” isimli fotoğraf sergisinin açılışı 1 Aralıkta Pom Art & Design Galeri’de gerçekleşti.

 

VARLIK, KİMLİK VE HİÇLİK
Çerkes Karadağ bu fotoğraf seçkisinde, "Varlık ve Kimlik" kıskacındaki bireyi hiçliğin bilinmezlerinden kopararak baş tacı ediyor. Varlık, Kimlik ve Hiçlik’i temel alan fotoğraflar, varlıkla hiçlik arasında bir kimlik sıkışmasına maruz kalan bireyin konumuna dikkat çekiyor, postmodernizmde olduğu gibi, gerçekte durması gereken yerde durmayan nesneleri yepyeni bir düzleme yerleştiriyor. Varlıkla hiçliği bir takım göstergeler üzerinden ifade etmeye çalışırken, aslında bu kavramların şaşırtıcı biçimde ne kadar iç içe olduğunu gösteriyor, kültürel birer öğe olarak hem zamansal gerçekliklere alan açıyor, hem de izleyiciye kendi öyküsünü inşa edecek anlamlı boşluklar sunuyor. Daha doğru bir ifadeyle fotoğraflar izleyiciyi bir duruş sergilemeye, tutum almaya veya göstergenin varlığına dahil olmaya mecbur bırakıyor.
“Sergideki fotoğraflar kökleri geçmişe uzanan güncel olguları tarihsel bağlamına müdahale etmeden bir anlamda apaçık göstergeler eşliğinde hiçleştirmeye çalışıyor. Basmakalıp konuları ele alarak varlık ve kimlik kıskacındaki bireyi hiçliğin bilinmezlerinden kopararak baş tacı ediyor. Böylece göstergeler aracılığıyla zamanın ve olguların çağrısını günümüze ulaştıran bir role soyunuyor. Fotoğraflar varlığın gölgesinde önemsiz kılınan, hiç görülmeyen veya hiçleştirilen kimliklerin içine düştüğü çıkmazlara bir ayna tutuyor. Çünkü varoluşla yok oluşun birbirine karıştığı veya iç içe geçtiği günümüz koşullarında bireysel kimliğin nasıl erozyona uğradığı veya yok olduğu gün gibi açıktır.”
İstanbul, 19 Kasım 2021


Çerkes Karadağ Hakkında:

Çerkes Karadağ, Kars Kağızman’da doğdu. Ağrı Naci Gökçe Lisesi, Gazi Eğitim Enstitüsü Resim-İş Bölümü ve Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim Bölümü’nü bitirdi. Hürriyet Gazetesi, Kültür Bakanlığı Yayınlar Dairesi ve Sinema Dairesi Başkanlığı’nda çalıştı. Açtığı birçok kişisel serginin yanı sıra Ulusal ve Uluslararası fotoğraf yarışmaları ve biennalere katıldı, fotoğrafları Ulusal ve Uluslararası birçok ödül aldı. Ayrıca 2000 yılında Çek Cumhuriyeti Devlet Şeref Madalyası, 2004 yılı sanat sezonunda “İFSAK yılın fotoğrafçısı” ve 2019 yılında Lions üstün Hizmet Ödülü’ne layık görüldü. Gazete ve dergilerde fotoğraf sanatı ve çağdaş fotoğraf konusunda makale ve denemeler yazdı.

Prag, Budapeşte, Mersin/Mut, Gaziantep, Ankara, Bursa ve Lefkoşa kentlerini fotoğrafladı. Kitapları ve fotoğrafları birçok Türk şair, yazar, ressam ve seramikçinin eserlerine konu oldu. Hacettepe, Süleyman Demirel, Yeditepe, Yakın Doğu, Doğuş Üniversitesi, Ankara Olgunlaşma Enstitüsü ve Yeditepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü’nde sanat ve reklam fotoğrafı dersleri verdi. Halen İstanbul’daki atölyesinde çalışmalarını sürdürmekte, ve Işık Üniversitesi’nde fotoğraf dersleri vermektedir.